VEERSE MARKTDAG 14 September 2024

Uw standplaats op het parkoers

Kijk naar de code op uw doorrijkaart. Voer op uw navigatiesysteem het adres in dat staat bij VIA PUNT. U komt dan via de goede afslag Raamsdonksveer binnen. Vervolgens typt u het adres in dat staat bij bestemming. Als u dat intypt komt u bijna aan bij de juiste controlepost.

UW LOCATIE

ADRES VOOR NAVIGATIE

CONTROLE POST

HV

Haven

Haven 18,
Raamsdonksveer

Haven

HO

Hoofdstraat

Wilhelminalaan 6,
Raamsdonksveer

Wilhelminalaan

KD

Keizersdijk

Wilhelminalaan 6,
Raamsdonksveer

Wilhelminalaan

PB

Prins Bernhardstraat

Wilhelminalaan 6,
Raamsdonksveer

Wilhelminalaan

GB

Gangboord

Haven 18, 
Raamsdonksveer

Haven

Route A – Wilhelminalaan

In verband met afzettingen en beperkte ruimte van het evenemententerrein verzoeken wij iedereen om met zo min mogelijk voertuigen te komen. Uitladen (aangegeven als punt B) zal gebeuren op aanwijzing en positie van bestuursleden van de Veerse Dag. Voertuigen die niet op het terrein hoeven te staan kunnen parkeren op het parkeerterrein aan de Rembrandtlaan en Touwbaan, aangegeven op uw route met C.

Met name op zaterdag verzoeken wij u om het laatste stuk rustig te rijden.

Route B – Pieter Breughelstraat

In verband met afzettingen en beperkte ruimte van het evenemententerrein verzoeken wij iedereen om met zo min mogelijk voertuigen te komen. Uitladen (aangegeven als punt B) zal gebeuren op aanwijzing en positie van bestuursleden van de Veerse Dag. Voertuigen die niet op het terrein hoeven te staan kunnen parkeren op het parkeerterrein aan de Rembrandtlaan en Touwbaan, aangegeven op uw route met C.

Met name op zaterdag verzoeken wij u om het laatste stuk rustig te rijden.

VEERSE DAG MARKT INFO.

U kunt alleen het parkoers betreden met een geldige doorrijkaart. Zorg dat u deze dus bij de hand heeft!

Belangrijke informatie ten aanzien van de Veerse Dag:

 1. U dient zich tussen 07.30 en 08.30 uur te melden, met uw (bijgevoegde) doorrijkaart, bij de ingang van het parcours. De mensen van de organisatie zijn duidelijk herkenbaar en zullen u naar uw plaats wijzen.
 2. U kunt uitsluitend gebruik maken van de door u aangewezen kraam/standplaats.
 3. We zullen erop toezien dat iedereen klemmen gebruikt om het dekzeil vast te zetten.
 4. Uw kraam/standplaats dient uiterlijk om 09.30 uur te zijn ingericht. De SER behoudt zich het recht om na 09.30 uur uw niet ingerichte kraam /standplaats aan een ander toe te wijzen.
 5. Auto’s dienen uiterlijk om 9.30 van het marktterrein te zijn verwijderd en mogen uitsluitend worden geparkeerd op de door de SER aangewezen parkeerruimte.
 6. Na 17.00 uur (einde Veerse Dag markt) wordt u weer in de gelegenheid gesteld om met uw auto naar uw kraam/standplaats te rijden.
 7. Om uiterlijk 18.00 uur dient u de u toegewezen kraam/standplaats weer in de oorspronkelijke staat te hebben teruggebracht en dient u tevens uw auto van het marktterrein te hebben verwijderd.
 8. U dient de door de SER en/of bevoegde instanties gegeven aanwijzingen direct op te volgen.
 9. U dient zelf in overleg met de bewoners voor stroom te zorgen!
 10. U dient zelf te zorgen voor een aansprakelijkheidsverzekering! De SER aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor door u geleden schade, ontstane vermissing en/of diefstal, persoonlijk of materieel, tijdens uw verblijf op de “Veerse Dag” .
 11. De marktmeester kunt u alleen per e-mail bereiken. Stel u vragen a.u.b. via e-mail: marktmeester@veersedag.nl
Tot slot wensen wij u veel succes en goede zaken toe en hopen op een wederzijds prettige samenwerking, voor meer informatie zie onze website www.veersedag.nl Met vriendelijke groet, Marktmeester Veerse Dag

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Belangrijke informatie ten aanzien van de Veerse Dag:

 1. In verband met veiligheidseisen en de vergunning staan wij NIET toe om zelf tenten te plaatsen op het parkoers. Ook pop-up tenten zijn niet toegestaan
 2. Marktkramers die in overleg met ons alsnog tenten willen plaatsen, zullen een bouwboek moeten overleggen met daarin ten minste benoemd de wijze van opbouwen, de maximale windlast en wijze van ballasten/verankeren.
 3. Alle bakkramen dienen zelf in bezit te zijn van blusvoorzieningen die voldoen aan wet- en regelgeving. Er zal ter plaatse worden gecontroleerd door de organisatie, brandweer en Gemeente. Dit geldt voor alle bakkramen, zowel gas, hout als elektrisch.

Bakken en braden

 1. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen, gemeten vanaf de buitenzijde van de kraam:
  1. met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2 meter, of ten minste 5 meter als in die kraam of wagen wordt gefrituurd;
  2. met een gasinstallatie en een andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel, bedraagt ten minste 2 meter; of
  3. met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 meter.

Bakwagens en bakkramen

 1. Verwarmt u olie of vet? Plaats dan een goed passende en hanteerbare deksel om pannen of vaatwerk met oververhit of brandend vet of olie af te dekken.
 2. Bij de bakinrichtingen mogen maximaal 3 gasflessen/-tanks, met een gezamenlijke maximale waterinhoud van 115 liter aanwezig zijn.
 3. Boven kramen waarin toestellen voor kook- of bakdoeleinden staan opgesteld mogen geen luifels of daken worden aangebracht.
 4. Er mogen per kraam niet meer dan twee volle of lege gasflessen tegelijkertijd aanwezig zijn.
 5. Het gebruik van vloeibare aansteekmiddelen, zoals spiritus, benzine etc. is niet toegestaan.

Verkopen van dranken

 1. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te verkopen/verstrekken bij de kramen.
 2. Het is niet toegestaan om overige dranken te verkopen/verstrekken in glaswerk.
 3. De verkoop/verstrekking van blikjes is op het Heereplein niet toegestaan.
 4. Verkoop van blikjes wordt sterk afgeraden omdat blikjes op het muziekterrein niet zijn toegestaan.

VOEDSEL INFO

Verkoop, bereiding, consumptie, verhitting, koeling, controle, hygiëne

Controle Voedsel en Waren Autoriteit

Voedsel en Waren Autoriteiten zullen aanwezig zijn op de Veerse Dag Markt en controleren op de naleving van de geldende voorschriften. Belangrijke voorschriften
 • Het bereiden van bederfelijke levensmiddelen mag alleen in een bedrijfsruimte. Bereiding in een privé-keuken en daarna verkopen is verboden;
 • Bederfelijke levensmiddelen moeten altijd op de wettelijk voorgeschreven temperatuur worden bewaard. (Gekoeld bewaren: beneden 7 graden C. Warm bewaren: boven 60 graden C)
 • Wanneer de etenswaren verkocht worden vanuit een(markt)kraam dan moet deze, behalve aan de voorkant, volledig afgesloten zijn met schoon winddicht zeildoek;
 • De tijdelijke bedrijfsruimte moet eenvoudig kunnen worden schoongehouden (inrichting) zonder verontreiniging van etenswaren;
 • Als onverpakte levensmiddelen met de hand worden aangeraakt moeten de handen kunnen worden gewassen. Daarvoor is een voorziening nodig zoals een jerrycan met een kraantje. Het water daarin moet regelmatig worden vervangen. Ook moet er zeep zijn en papieren handdoekjes;
 • Oppervlakten die in contact komen met etenswaren moeten van degelijk materiaal zijn en altijd schoon;
 • Voor het afvoeren van afval moet een goede en deugdelijke voorziening aanwezig zijn;
 • Voor etenswaren die gekoeld moeten worden is koelgelegenheid van voldoende capaciteit nodig. Zorg dat u die temperatuur zelf kunt controleren en registreren; (Registratieformulier aanwezig hebben in de kraam)
 • Tijdens het evenement ogen alleen de eenvoudige handelingen worden gedaan om een product gereed te maken zoals afbakken, frituren e.d.;
 • Ook tijdens de piekverkoop op markten, evenementen en pauzes is voorraadvorming niet toegestaan. De hoeveelheid producten- op dat moment aanwezig- is èèn bakeenheid. Dit is de hoeveelheid die in èèn keer wordt gebakken of bereid;
 • Naast algemene voorschriften zijn er specifieke wettelijke voorschriften. Die gelden voor bepaalde levensmiddelen als pluimvee, vlees, vis en bepaalde zuivelproducten;
 • Let op dat u uw eigen juiste blusmiddelen bij heeft en uw gasslangen en/of installatie voldoet aan wet- en regelgeving;
Weet dus waar U als particulier aan begint!

Bederfelijke etenswaren

Vis en visproducten (vers en gerookt/gestoomd), vlees en vleeswaren, zachte kaas (zoals brie, camembert), slagroom- en crèmegebak, puddingbroodjes, voorgesneden groenten en rauwkost, tahoe en tempeh, beslag voor poffertjes, snacks en kokswaren (saucijzenbroodjes), melk en melkproducten, verse kaas (kwark), salades en slaatjes, vers vruchtensap, onverpakte olijven, beslag voor pannenkoeken enz.

Het zelf bereiden van maaltijden

Gaat u tijdens de Veerse Dag Markt zelf maaltijden bereiden? Lees dan de volgende regels.
 • De grondstoffen voor de maaltijden moeten vers worden aangeleverd of zelf ingekocht en getransporteerd.
 • Bederfelijke waren moeten tot vlak voor de bereiding in de koeling of de vriezer.
 • De producten mogen pas op de dag van consumptie worden schoongemaakt en gesneden. Datzelfde geldt voor het klaarmaken.
 • Het koken, bakken en braden alleen op de dag van consumptie.
 • Warme gerechten moet tot vlak voor de consumptie worden verhit, totdat in de kern van het gerecht een temperatuur van minimaal 75 graden C is bereikt.
 • Koude gerechten mogen tijdens de bewerking niet boven de 7 graden C uitkomen. Daarna moeten ze direct worden geconsumeerd. Of de gerechten moeten tot vlak voor de consumptie worden gekoeld of diepgevroren bewaard.
 • Onderdelen van een maaltijd worden direct uit de pan geserveerd op servies voor éénmalig gebruik wegwerpservies.
 • Kan er niet direct uit de pan worden geserveerd? Dan moeten bain-marie aanwezig zijn om de verschillende maaltijd onderdelen warm te houden.

Noodzakelijk bij maaltijdbereiding

 • Voldoende koeling en/of vriezers
 • Voldoende kook-/bakmogelijkheden
 • (zonodig) voldoende bain-marie met deksels
 • Voedselthermometers
 • Desinfectiedoekjes voor thermometer
 • Wegwerpservies en –bestek
 • Afvalcontainers

Controle bij de maaltijdbereiding

 • Regelmatige controle temperatuur koeling en/of vriezers. (norm koeling: beneden de 7 graden C, bij voorkeur tussen 2 en 4 graden C – norm vriezer: beneden de -18 gragen C)
 • Maaltijden onderdelen: steekproefcontrole direct na verhitting. (Norm: minimale kerntemperatuur 75 graden C)
 • Bain-marie: controle watertemperatuur voor gebruik. (Norm: watertemperatuur minimaal 80 graden C)
Voor informatie kunt u zich wenden tot: De Voedsel en Waren Autoriteit (gratis informatie- en klachtenlijn: 0800-0488)